Image
Image
Image
.

แฟรนไชส์ศูนย์ถ่ายเอกสาร สิ่งพิมพ์ ส่งพัสดุไปรษณีย์ จำหน่าย สเต็ก กาแฟและเครื่องดื่ม พร้อมบริการธุรกิจทุกประเภท

ลงทุน 1,800,000 บาทต่อสาขา

บริการพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล
  • แขวงละ 2 สาขารวม 976 สาขา
ตกแต่งพร้อมเครื่องมือ
  • ตกแต่งสถานที่
  • อุปกรณ์เครื่องมือการผลิต
  • ป้ายแฟรนไชส์
  • อบรม
  • ระบบการทำงาน
  • การประชาสัมพันธ์โดยสำนักงานใหญ่ให้ทุกวัน
  • ขนาดพื้นที่ 4x6 เมตร
เงื่อนไขการลงทุน
  • บริหารเอง
  • บริษัทฯ รับบริหารแบ่งกำไร 50%